Indholdet på Folkemødet skabes af arrangørerne, men alle events skal behandles af sekretariatet for at sikre, at de understøtter de grundlæggende principper bag Folkemødet som en festival for demokrati og dialog.

Principper for events på Folkemødet

Alle godkendte arrangører kan deltage med en eller flere events. Alle events skal behandles og godkendes af Foreningen Folkemødet. Behandlingsprocessen starter, når du indsender et event via Folkemødets Selvbetjening. 

Sekretariatet forbeholder sig ret til at ændre i det indsendte materiale, og du vil som arrangør altid få besked, hvis vi gør det. Det kan tage op til ti arbejdsdage at behandle oprettede og ændrede events.

De grundlæggende principper for deltagelse

Events skal
• Være åbne for alle 
• Være gratis 
• Omhandle et emne af samfundsrelevans

Events må ikke
• Være af kommerciel karakter– og have virksomheder som ene-deltagere 
• Være i konflikt med demokratiske principper, som beskrevet i Grundloven eller anden dansk lovgivning – dette gælder også for hjemmesider, der henvises til i programmet.

Derudover gælder:
Ud over de overordnede principper er der en række retningslinjer, der skal overholdes for at sikre, at alle arrangører – uanset økonomisk formåen – som udgangspunkt har lige adgang til publikum:
• Omtalen af eventen må ikke kunne opfattes som reklame for bestemte virksomheder eller     bestemte produkter. 
• I omtalen af eventen må der ikke annonceres med uddeling af gaver, præmier eller med underholdning, der ikke har direkte relevans for eventens emne.
• ”Prøv selv/hands-on”-events skal indeholde et samfundsrelevant aspekt, f.eks. en efterfølgende debat. 
 

Vejledninger Foreningen Folkemødet anbefaler at man som arrangør læser Folkemødets arrangørhåndbog og eventvejledning.