Principper for deltagelse

Alle events skal behandles af Folkemødesekretariatet for at sikre, at de understøtter de grundlæggende principper bag Folkemødet som en festival for demokrati og dialog.
Behandlingsprocessen starter, når I indsender en event via Folkemødets Selvbetjening.
Sekretariatet forbeholder sig ret til at ændre i det indsendte materiale, og I vil som arrangør altid få besked, hvis vi gør det. I kan læse om behandlingsprocessen i Folkemødets Eventvejledning

Events skal:

• Være åbne for alle
• Være gratis
• Omhandle et emne af samfundsrelevans

Events må ikke:

• Være af kommerciel karakter– og have virksomheder som ene-deltagere
• Være i konflikt med demokratiske principper, som beskrevet i Grundloven eller anden dansk lovgivning – dette gælder også for hjemmesider, der henvises til i programmet.

Derudover gælder:

Ud over de overordnede principper er der en række retningslinjer, der skal overholdes for at sikre, at alle arrangører – uanset økonomisk formåen – som udgangspunkt har lige adgang til publikum:
• Omtalen af eventen må ikke kunne opfattes som reklame for bestemte virksomheder eller bestemte produkter.
• I omtalen af eventen må der ikke annonceres med uddeling af gaver, præmier eller med underholdning, der ikke har direkte relevans for eventens emne.
• ”Prøv selv/hands-on”-events skal indeholde et samfundsrelevant aspekt, f.eks. en efterfølgende debat.