Ansøgning om deltagelse på Folkemødet 2021 er lukket.
Ønsker du at afholde events på Folkemødet 2021?
Kontakt program@folkemoedet.dkInden du søger
Foreningen Folkemødet anbefaler at man læser Folkemødets Arrangørhåndbog inden man søger om plads på Folkemødet. Heri beskrives regler, vilkår og muligheder for deltagelse på Folkemødet. Læs arrangørhåndbogen her .

Første trin
Det er via Folkemødets Selvbetjening, at du ansøger om at plads på Folkemødet. Første trin er at oprette en profil. Når du har oprettet din profil skal du udfylde en række oplysninger. Navn, organisation, adresse m.v. Disse oplysninger føres automatisk videre i din ansøgning. Ligeledes skal du bekræfte din e-mail, før du kan oprette din ansøgning. Det gør du ved at trykke ”bekræft e-mail”, hvorefter du modtager en mail med et link, du skal trykke på. Herefter er du klar til at bruge Selvbetjening.

Har du allerede en bruger? Så log blot på med selvvalgt kode og brugernavn. Du kan ikke logge på med din email. 

Hvordan kan du deltage som arrangør?
For at sikre størst mulig fleksibilitet i en foranderlig tid, kan du som arrangør vælge at deltage på en eller flere af tre måder: Med tid på en temascene i Allinge, med et eventsted i Allinge og ved at dele events og indhold digitalt.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke til hvilke muligheder der vil være for fysiske arrangementer til juni 2021. Derfor gælder det, at hvis man ønsker at deltage i Allinge, kan man anmode om dette, hvorefter man indgår i dialog med Foreningen Folkemødet om de muligheder der er. Senest den 1. marts præsenterer Foreningen Folkemødet så hvilke fysiske rammer man planlægger efter at afholde til juni 2021. Har man ønsket at deltage i Allinge, har man frem til den 10. marts som arrangør til at melde fra. Herefter hæfter man for eventuelle udgifter forbundet med fysisk deltagelse, bestilt inventar, telte, arealleje mv.
 

  • Tid på temascene i Allinge

Lav jeres egne debatarrangementer på en af Folkemødets temascener i Allinge, torsdag, fredag eller lørdag. Vi opfordrer i år arrangører om gå sammen om fælles debatarrangementer, da vi forventer markante begrænsninger på antallet af mulige eventsteder. Gennemførslen af temascener i Allinge kræver opblødning af nuværende forsamlingsforbud og vil til enhver tid skulle leve op til Covid-19-restriktioner. Vi fastlægger temaerne for de forskellige scener efter de indkomne ønsker.
 

  • Eventsted i Allinge

Få jeres eget eventsted i Allinge, hvor I kan lave jeres debatarrangementer m.v. fra torsdag til lørdag. Eget eventsted i Allinge kan være: Stadeplads på offentligt areal, privateventsted (hotel, lokale, have m.v. på privat ejendom eller bådplads i havnen. Vi opfordrer til at man er flere arrangører der går sammen om ét eventsted, da vi forventer markante begrænsninger på antallet af mulige eventsteder. Gennemførslen kræver selvfølgelig opblødning af nuværende forsamlingsfor- bud og restriktioner for store arrangementer. Myndighedsrestriktioner kan medføre at Foreningen Folkemødet er nødt til at prioritere antallet af eventsteder i Allinge. Dette gælder også for arrangører der ønsker at ligge på private lokationer. Jeres event skal til enhver tid leve op til gældende Covid-19-restriktioner. Det vil bl.a. sige hygiejneforholdsregler, siddepladser, deltagerbegrænsning mv.
 

  • Del events og indhold digitalt

Folkemødet udvikler frem mod 1. marts en digital platform. Det betyder, at man som arrangør vil få mulighed for eksempelvis at streame sit arrangement fra Allinge, hvis der er restriktioner fra myndighederne, der betyder, at vi ikke alle kan mødes i Allinge til sommer. Hvis det den 1. marts vurderes, at arrangører ikke kan gennemføre deres planlagte folkemødeaktiviteter i Allinge pga. myndighedsrestriktioner, kan man - efter nærmere og konkret aftale med Folkemødet – dele sine planlagte debatter fra egne lokationer digitalt på Folkemødets digitale platform. Som arrangør står du som udgangspunkt selv for produktionen. Folkemødet stiller den digitale Folkemødeplatform til rådighed, og vil bistå med råd og vejledning, og vil guide jer til tekniske løsninger. Mulighederne for at dele indhold digitalt præsenteres 1. marts.

Gå sammen med andre
Mange af Folkemødets arrangører går sammen med andre organisationer om at planlægge og afvikle deres events. Det kan være et samarbejde om enkelte events eller om hele deltagelsen på Folkemødet f.eks. med et fælles eventsted. Der er mange fordele ved at være flere om at deltage på Folkemødet. Udgifterne bliver mindre, og udbyttet bliver større. Så overvej om der er andre organisationer, du kunne arbejde sammen med. Har du idéer til fællesscener eller temaområder? Kontakt program@folkemoedet.dk

Civiltinget
Civiltinget er scenen for frivillige foreninger med noget på hjerte, men mindre på bankkontoen. I Civiltinget kan foreninger og organisationer, som er baseret på frivillighed og uden økonomisk formåen, komme til orde. Foreningen Folkemødet stiller telt, inventar, lydanlæg, moderator mv. til rådighed. Du kommer med indholdet. Det koster ikke noget at deltage i Civiltinget, men tiderne gives til de mindste foreninger og organisationer, der er drevet frivillig; dvs. organisationer uden ansatte. Kontakt program@folkemoedet.dk. Civiltinget arrangeres i samarbejde med CIBICOM.

Deadlines Folkemødet 2021

5. november 2020: Ansøgning om deltagelse på Folkemødet 2021 åbner på Folkemødets Selvbetjening.

1. december 2020: Ansøgning om deltagelse på Folkemødet 2021 lukker.

15. december 2020: Alle tilmeldte får besked om de er godkendt som arrangør på Folkemødet 2021, opdateret information om videre proces samt invitation til dialog om fysiske rammer og arrangementer i Allinge.

1. marts 2021: Foreningen Folkemødet præsenterer hvilket fysisk arrangement man arbejder frem mod til juni.

10. marts 2021: Arrangører der har ønsket at deltage fysisk i Allinge, kan frem til den 10. marts melde fra uden at hæfte for arealleje, telt- og inventarleje mv. Herefter hæfter man som arrangør for det bestilte.

1. april 2021: Tilmelding af events åbner på Folkemødets Selvbetjening.

29. april 2021: Sidste frist for tilmelding af events til festivalavis.

14. maj 2021: Sidste frist for tilmelding af events.

17. - 19. juni 2021: Folkemøde i Allinge.

 

Vejledninger

Folkemødets Arrangørhåndbog
Folkemødets Eventvejledning

Folkemødets Sikkerhedsvejledning 

Tilgængelighed for handicappede