Ansøgning om plads til Folkemøde 2020 åbner 1. november

Inden du søger
Foreningen Folkemødet anbefaler at man læser Folkemødets Arrangørhåndbog inden man søger om plads på Folkemødet. Heri beskrives regler, vilkår og muligheder for deltagelse på Folkemødet. Læs arrangørhåndbogen her .

Hvordan kan du deltage som arrangør?

Stadeplads: I kan ansøge om at leje arealer på kommunalt ejede områder i Allinge gennem Foreningen Folkemødet. På arealet kan I opsætte telt el. lign. under hele Folkemødet. Ansøgning 1.-15. november.

Bådplads: I kan ansøge om at leje en bådplads i Allinge Havn gennem Foreningen Folkemødet, hvor I under hele Folkemødet kan forankre jeres eget eventskib. Ansøgning 1.-15. november

Privat eventsted: I kan indgå aftaler med beboere, foreninger eller virksomheder i Allinge om leje eller lån af deres arealer eller lokaler. Et privat eventsted skal godkendes af Foreningen Folkemødet for at blive en del af det officielle program. Ansøgning fra 1. november.

Tider i Folkemødets debattelte: I kan ansøge om tid i et debattelt i festivalområdet via Folkemødets Selvbetjening. Mindre bemidlede organisationer kan søge om en gratis eventtid i Folkemødets telt Civiltinget. Ansøgning om tider i debattelt fra 1. november.

Afhold pop-up event: Arrangører, der ikke råder over et telt eller et mødelokale, har mulighed for at deltage i Folkemødet med en ’pop-up event’. Med dette forstås et simpelt setup i festivalområdet – eksempelvis bestående af roll-ups, banner eller et mindre bord – hvorfra arrangøren går i dialog med de øvrige deltagere. Folkemødet stiller forskellige udendørspladser til rådighed som kan bookes for 500 kr. ekskl. moms. Prisen dækker et areal på 2x2 meter i to timer. Ansøgning om pop-up events åbner 20. februar og foregår via Folkemødets hjemmeside.

Deadlines Folkemødet 2019

Ansøgning om plads åbner 1. november
Fra den 1. november 2018 kan du ansøge om at blive arrangør på Folkemødet 2019 via Folkemødets selvbetjening. 

Ansøgning om båd- og stadeplads lukker 15. november
Den 15. november lukker ansøgning om båd- og stadeplads. Herefter kan du fortsat ansøge om plads på Folkemødet i debattelt eller med privat eventsted.

Svar på ansøgning (for båd- og stadeplads) 12. december
12. december får du besked om du er blevet tildelt en båd- eller stadeplads. Her tildeles arealstørrelse samt områdeplacering.

Sidste frist for afmelding af tildelt plads 16.januar
Indtil den 16. januar kan man afmelde sin tildelte plads på Folkemødet (Stadeplads og Bådplads). Afmelder man herefter opkræves gebyr svarende til areallejen.

Ansøgning om Civiltinget åbner 16. januar
Fra den 16. januar kan du ansøge om tid i Civiltinget. Dette gøres via Folkemødets hjemmeside. 

Konkret placering tildelt 31. januar 2019
31. januar 2019 tildeles konkret placering for båd- og stadepladser.  

Design af båd-/stadeplads åbner 31. januar
Den 31. januar åbner design af din båd-/stadeplads via Folkemødets selvbetjening. Her kan du vælge elpakke, telt, lydpakke, kablet internet m.m.

Design af båd-/stadeplads lukker 20. februar
Den 20. februar lukker design af din båd-/stadeplads. Inden da skal du have valgt elpakke, telt, lydpakke, kablet internet m.m.

Ansøgning om pop-up events åbner 20. februar
Fra den 20. februar kan du ansøge om pop-up events. Dette gøres via Folkemødets hjemmeside. 

Ansøgning om midlertidig byggetilladelse og certificeringer for private telte lukker 6. marts

Eventtilmelding åbner 6. marts
Fra den 6. marts kan du tilmelde events via Folkemødets selvbetjening. 

Ansøgning om pop-up events og tider i Civiltinget lukker 20. marts
Ansøgningsfristen for pop-up event og Civiltinget er den 20. marts. 
 

Sidste frist for ændringer i design af stadeplads 2. april


Svar på ansøgning om pop-up events og tider i Civiltinget 2. april
Den 2. april får du besked om du har fået godkendt pop-up events eller om du er tildelt tid i Civiltinget. 
 

Sidste frist for gratis tilmelding af events (herunder trykt program) 1. maj kl. 12.00 
Indtil den 1. maj kl. 12.00 kan du gratis tilmelde events via Folkemødets selvbetjening. Events tilmeldt senest den 1. maj 2019 kl. 12.00 bliver optaget i Folkemødets trykte program.

Ønsker du at tilmelde events efter denne dato gøres det mod et gebyr. Ligeledes stilles der ingen garanti for at komme med i det trykte program efter den 1. maj.