Ansøg om at blive arrangør på Folkemødet 2018

Der er mange måder at deltage på Folkemødet på og du kan ansøge om at deltage på en eller flere måder. I din ansøgning kan du specificere hvis du har en prioriteret rækkefølge for deltagelse, eller hvis du ønsker at deltage på flere måder samtidigt.

 

Sådan kan du deltage på Folkemødet:

  • Stadeplads på Folkemødets arealer
  • Bådplads i Allinge Havn
  • Eventsted på private arealer
  • Folkemødets debattelte
  • Pop-up events
  • Sammen med andre

 

Vi anbefaler at du læser Folkemødets Arrangørhåndbog inden du ansøger.

 

Uanset hvordan du ønsker at deltage på Folkemødet skal du blot udfylde og indsende denne ansøgning:

 

Opret ansøgning

 

Arrangør på Folkemødet

Alle lovlige danske partier, organisationer, foreninger, virksomheder og andre kan ansøge om at blive arrangører.

Udgangspunktet for deltagelse skal være et ønske om at støtte det danske demokrati og dialogen mellem borgere, politikere, organisationer m.v. Aktiviteter skal have samfundsrelevans og være politikudviklende. 
Deltagelse må ikke være af kommerciel karakter medmindre der er indgået særlig aftale med Foreningen Folkemødet.

Læs mere i arrangørhåndbogen 2018

Bliv arrangør på Folkemødet

I modsætning til tidligere skal du i år ansøge via Folkemødets Selvbetjening.

Folkemødets Selvbetjening
Det er via Folkemødets Selvbetjening at du ansøger om at blive arrangør på Folkemødet, tilmelder events til det officielle program og bliver akkrediteret som presse. 
Første trin er at oprette en profil. Når du har oprettet din profil skal du udfylde en række oplysninger. Navn, organisation, adresse m.v. Disse oplysninger føres automatisk videre i din ansøgning.
Ligeledes skal du bekræfte din e-mail før du kan oprette din ansøgning. Det gør du ved at trykke ”bekræft e-mail”, hvorefter du modtager en mail med et link du skal trykke på. 
Herefter er du klar til at bruge Folkemødets Selvbetjening.

Første del: ”Ansøg om at blive arrangør”
I år sker ansøgning til alle deltagelsesformer, hvad end det er en stadeplads, bådplads, privat eventsted, tider i Folkemødets debattelte eller pop-up events, i én samlet ansøgning. I denne kan du specificere hvis du har en prioriteret rækkefølge for deltagelse, eller hvis du ønsker at deltage på flere måder samtidigt.

Ansøgning om at blive arrangør åbner 1. november 2017 og lukker igen for båd- og stadepladser den 15. november. Efter den 15. november er det stadig muligt at ansøge om at blive arrangør på Folkemødet 2018 med privat eventsted, tider i debattelte og pop-up events.

Anden del: ”Design af stadeplads” (gælder kun for båd- og stadepladser)
Når man er blevet godkendt som arrangør på Folkemødet 2018, og har fået tildelt en placering (båd- eller stadeplads) kan man designe sin stade-/bådplads. Når du designer din stadeplads kan du bestille:
• Elpakke (obligatorisk)
• Lydpakke
• Kablet internet
• Telt
• Inventar

Derudover skal man:
• Markere om man bruger grill eller gas
• Udfylde en stadepladsbeskrivelse 
• Navngive sit eventsted.

Af hensyn til den nødvendige koordinering i forbindelse med opstilling og nedtagning, skal telte lejes gennem Foreningen Folkemødet. Dette sikrer på forhånd, at alle nødvendige godkendelser er på plads, da myndigheder ikke tillader opsætning af ikke certificerede telte. 
I visse tilfælde er det muligt at medbringe eget telt eller konstruktion. 

Stadebeskrivelser
Alle arrangører, som har fast eventsted (også private) på Folkemødet, kan oprette en stadebeskrivelse, der kort beskriver stedets indhold, og hvem der står bag. Stadebeskrivelserne kan benyttes til at beskrive løbende eller gentagne aktiviteter, som ikke skal medtages i programmet som enkeltstående events, men som alligevel har interesse for publikum. Stadebeskrivelser skal indsendes via Folkemødets Selvbetjening, hvor stadet er tilmeldt. Deadline for indsendelse eller ændring af stadebeskrivelse er 4. april. 2018

Jeres endelige placering bliver tildelt den 31. januar 2018, og det er også her at design af stadeplads åbner. Herefter kan du designe jeres stadeplads indtil den 21. februar.

Tilbagemelding på ansøgning (for båd- og stadepladser)
I vil modtage svar på jeres ansøgning i to omgange. 
Arrangørgodkendelse: Inden jul meddeler Foreningen Folkemødet hvor stort et areal I kan råde over samt i hvilket område det ligger. Bekræftelsen betyder, at I kan komme videre i jeres planlægning. Efter første bekræftelse er det muligt at annullere ansøgningen indtil 17. januar uden gebyr eller betaling. Herefter hæfter i for arealleje.
Placering: Den 31. januar får I tildelt jeres konkrete placering på Folkemødet, dvs. jeres stadenummer i det område, som blev oplyst ved første bekræftelse.

Deadlines 2018

Ansøgning om at blive arrangør åbner 1. november
Fra den 1. november 2017 kan du ansøge om at blive arrangør på Folkemødet 2018 via Folkemødets selvbetjening. 

 

Ansøgning om båd- og stadeplads lukker 15. november
Den 15. november lukker ansøgning om båd- og stadeplads. Herefter kan du fortsat ansøge om at deltage på Folkemødet på øvrige måder.

 

Svar på ansøgning (for båd- og stadeplads) 13. december
13. december får du besked om du er blevet tildelt en båd- eller stadeplads. Her tildeles arealstørrelse samt områdeplacering.

 

Konkret placering tildelt 31. januar 2018
31. januar 2018 tildeles konkret placering for båd- og stadepladser.  

 

Design af båd-/stadeplads åbner 31. januar
Den 31. januar åbner design af din båd-/stadeplads via Folkemødets selvbetjening. Her kan du vælge elpakke, telt, lydpakke, kablet internet m.m.

 

Design af båd-/stadeplads lukker 21. februar
Den 21. februar lukker design af din båd-/stadeplads. Inden da skal du have valgt elpakke, telt, lydpakke, kablet internet m.m.

 

Kontrakt mellem arrangør og Foreningen Folkemødet
Efter den 21. februar modtager du som arrangør på Folkemødet en kontrakt som skitserer vilkår for deltagelse. 

 

Ansøgning om midlertidig byggetilladelse og certificeringer for private telte lukker 7. marts

 

Eventtilmelding åbner 7. marts
Fra den 7. marts kan du tilmelde events via Folkemødets selvbetjening. 

 

Tilmelding af pop-up events lukker 19. marts
Ansøgningsfristen for at tilmelde din pop-up event er den 19. marts. 

Svar på ansøgning af pop-up events 3. april 
Du vil få besked om din pop-up event er godkendt den 3. april.

 

Sidste frist for ændringer i design af stadeplads 4. april

 

Sidste frist for gratis tilmelding af events (herunder trykt program) 2. maj kl. 12.00 
Indtil den 2. maj kl. 12.00 kan du gratis tilmelde events via Folkemødets selvbetjening. Events tilmeldt senest den 2. maj 2018 kl. 12.00 bliver optaget i Folkemødets trykte program.

Ønsker du at tilmelde events efter denne dato gøres det mod et gebyr. Ligeledes stilles der ingen garanti for at komme med i det trykte program efter den 2. maj.